Akkuyu karıştı! IC İçtaş’ın sözleşmesi iptal edildi

IC İçtaş İnşaat ise Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin sözleşmeyi feshederek, projedeki Türk paydaşlığını ortadan kaldırmaya çalıştığını iddia etti.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) genel yüklenicisi Akkuyu Nükleer A.Ş., gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Refleks gazetesinde yeralan habere göre nükleer santralin yapımında yeni aşamaya girildiği belirtilen açıklama şöyle:

“Sahadaki çalışmalar, 1’inci ünitede türbin binası ekipmanının kurulumu ile devreye alınması için yapılacak hazırlıklar üstüne yoğunlaşacaktır. 2, 3 ve 4’üncü ünitelerdeki inşaat ve kurulum operasyonlarında kalitenin sağlanması ve son teslim tarihlerine uygun hareket edilebilmesi için özel sektörün bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Proje yönetimi, buna uygun olarak, Akkuyu NGS Projesi’nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşmenin feshedilerek, inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının yeniden düzenlenmesine karar vermiştir.”

AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Akkuyu NGS projesi ilerliyor. Proje katılımcılarının yeniden düzenlenmesi, mevcut çalışma aşamasının dinamikleri ve özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır. 4’üncü ünitenin inşasına başlanmasıyla aktif aşamaya girdik. Artık sahadaki dört güç ünitesi de aynı anda inşa edilmektedir.

Proje için geliştirilen yerelleştirme yol haritası başarıyla uygulanmaktadır. Hedeflenen yerelleştirme seviyesi, 6,5 milyar ABD doları olarak öngörülmektedir. Türk şirketlerine şimdiden yaklaşık 3,2 milyar ABD doları tutarında sipariş verilmiş durumdadır.

Projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da artmaya devam etmektedir. Bugün sahada istihdam edilenlerin yüzde 80’inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturmaktadır ve bu sayı artmaya devam edecektir. Tüm inşaatçılara sıkı ve titiz çalışmaları için minnettarız. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz ve projedeki tüm katılımcıların da bu şekilde çalışmaya devam edeceğine güveniyoruz.”

Sahadaki tüm çalışmaların bağımsız yapı denetim kuruluşlarının ve Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) sürekli denetimi altında yapıldığı belirtilen açıklamada ayrıca, “Planlanan takvime uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Son olarak 21 Temmuz 2022’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev’in katılımıyla Akkuyu NGS’nin 4’üncü ünitesinin temel atma törenini gerçekleştirilmişti” denildi.

İC İÇTAŞ: HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE İPTAL EDİLDİ

Yaşanan gelişmelerle ilgili yüklenici şirket IC İçtaş İnşaat A.Ş. de bir açıklama yaptı.

İçtaş’ın projedeki genel yüklenici sıfatının hukuka aykırı olarak sona erdirildiği belirtilen açıklamada yüklenici olarak bir Rus şirketin tayin edilecek olması iddiası yer aldı.

IC İçtaş İnşaat A.Ş., tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Rus menşeili JSC Concern Titan-2 şirketiyle eşit oranda hissedar olduğu Tıtan2 IC İçtaş İnşaat A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında akdedilen 15.07.2010 tarihli Hükümetlerarası Andlaşma uyarınca yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nin Genel Yüklenicisi olarak tayin edilmiş ve bu hususta Proje işvereni olan Rus ortaklı Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Tıtan2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. arasında Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi (“Sözleşme”) 22.07.2019 tarihinde imzalanmıştır. Proje işvereni Akkuyu Nükleer A.Ş., 26.07.2022 tarihinde gönderdiği yazı ile, taraflar arasındaki Sözleşme’yi haksız şekilde feshetmiş olup, Tıtan2 IC İçtaş İnşaat A.Ş.’nin Proje’deki genel yüklenici sıfatı hukuka aykırı olarak sona erdirilmiştir. Aynı yazıda, Proje kapsamındaki işlerin derhal durdurulması talimatı verilmiştir.

IC İçtaş İnşaat A.Ş. olarak Proje’ye katılımımızın ardından, inşaatın ve Proje’nin ilerleyişi tüm çevrelerin malumu olduğu üzere büyük bir hızda başlamış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın/Devletimizin ilk reaktörün 2023 yılı içerisinde devreye alınmasına ilişkin hedefinin gerçekleştirilmesi için büyük bir gayretle çalışmalar yürütülmüştür.

Nitekim, Projenin inşaası kapsamında Şirketimizin, genel yüklenici olan Titan2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. bünyesine katılmasıyla, sayısı 20 binden fazla olan Türk personelin istihdamı sağlanmış ve Türk tedarikçiler ile alt yüklenicilerin Proje’ye aktif katılımı sağlanmıştır.

İnşaattaki tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, Rus ortaklı Akkuyu Nükleer A.Ş., Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırım sözleşmesi olan taraflar arasındaki Sözleşme’yi feshederek, Proje’deki Türk paydaşlığı ortadan kaldırmaya çalışmakta ve Proje genel yüklenicisi olarak Rus menşeili başka bir şirketi tayin etmek niyetindedir.

Söz konusu fesih girişimindeki esas amacın, Proje’nin yönetimindeki Türk şirketlerinin varlığını azaltmak ve ileriye dönük milli nükleer endüstri yeteneğinin önünü kesmek olduğu şüphesizdir.

Projenin durdurulması ve tahliye süreçlerine başlanması ile de Proje’nin selametinin büyük oranda etkileneceği, böyle bir kararın uygulanmasının telafisi imkansız büyük zararlara yol açacağı kaçınılmazdır.

Nitekim, tamamlandığında Ülkemizin elektrik talebinin yüzde 10’unu tek başına karşılayacak Akkuyu NGS Projesi kapsamındaki ünitelerin işletmeye alma ve bununla bağlı olarak elektrik üretiminin gecikmesi nedeniyle milli güvenlik siyasetinde çok önemli yeri olan enerji arz güvenliğinin sağlanması anlamında telafi edilmesi mümkün olmayan menfi etkilerin ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir.

Bu husus, aynı zamanda, Proje’deki Türk paydaşlığının önüne geçmek suretiyle, Türk personel istihdamını ve Türk teşebbüslerinin Proje’deki dahlini sona erdirmekle kalmayacak, ilk reaktörün 2023 yılı içerisinde devreye alınması hedefini de geciktirerek ülkemiz açısından çok ciddi bir ekonomik kayba neden olacaktır. Gelinen noktada, konuyla ilgili gelişmelerin bizzat takipçisi olduğumuzu ve tüm yasal haklarımızın en üst düzeyde kullanılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Yorum yapın