Nazara karşı okunacak dualar ve Ayetler

Kötü bakışlar ve nazar, her insanın korktuğu bir durumdur. Peki Nazardan nasıl korunulur? Nazar duası (nazar ayeti) hangi müddette? Bebeklere nazar duası okunur mu? Nazar duası nasıl ve ne vakit okunmalıdır? Sizler için en tesirli nazar duasını ve bu duanın nasıl okunacağını araştırdık…

Hz. Peygamber’in nazar ile ilgili tavsiyeleri

Hz. Peygamber(s.a.v)’in de nazar için birtakım tavsiyeleri ve duaları vardır.

Hz. Peygamber’in göz değmesi ve nazar karşısında korunmak için neler yaptığını sahabelerden Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

‘Resulullah (a.s.m.) ‘Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım.’ gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a sığınırdı. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu mühletlere devam etti. Felak ve Nâs müddetlerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu mühletler okunup Allah’tan şifa istenebilir.

Ayetel kürsi namaz içinde müddet halinde okunduğu üzere, dua olarak ihlas müddeti, nas mühleti ve felak mühletleri ile birlikte okumanında âlâ olduğu söylenmektedir.

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min müddetini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar koruma olunur. Kim de birebir şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar koruma edilirler.” (Tirmizi)

Nazar ayeti, Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı

Kalem mühletinin 51. ve 52. ayetlerinin (Nazar Duası) de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir. Her türlü nazardan korunmak için, bebeklere, yetişkinlere, kendimize bu duayı okuyabiliriz. Nazar ayetinin Arapçası şu biçimdedir:

 

Nazar Duası (Ayeti) Türkçe okunuşu:

“Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).” (Kalem Mühleti 51-52)

Nazar Duasının Türkçe manası:

“Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları vakit neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç kuşku yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için lakin bir öğüttür.” (Kalem Müddeti 51-52)

Yorum yapın